Introductie Buurtcomite

Castricum is een favoriete plek om te wonen: het is een sfeervolle badplaats met een prachtig strand en mooie duinen. Castricum heeft veel groen en weinig hoogbouw. Het Buurtcomité Regio Geesterhage wil dat zo houden. Samen met de inwoners van Castricum.

Welkom op de website van het Buurtcomité Regio Geesterhage.

BR Geesterhage is in 2001 opgericht ter behartiging van de belangen van inwoners in het gebied van Geesterhage. Nieuw Geesterhage is een ambitieus plan van de gemeente Castricum en omvat in het kort de realisatie van het Kultuurhuis, een ondergrondse parkeergarage en 127 woningen/appartementen.

Op 5 juli 2007 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de locatie en het bouwvolume.

De vaststelling van het bouwvolume is gebaseerd op een schetsontwerp; inmiddels ligt er een voorlopig ontwerp. Dit betekent dat we als buurtcomité in de komende fase van het proces actief en kritisch kunnen reageren hoe het bouwvolume precies moet worden ingericht. Met andere woorden: aangeven hoe en meedenken over een optimale invulling van de realisatie van het plan Nieuw Geesterhage.

De werkwijze van het Buurtcomité.

Het bestuur van het buurtcomité activeert en motiveert haar leden, geeft richting en adviseert over het nemen van acties. Is er een besluit genomen door het bestuur en de leden van het buurtcomité, dan is het aan de leden om uitvoering aan de acties te geven. Het buurtcomité is bij monde van haar bestuur een volwaardige gesprekspartner van de lokale politiek, de projectontwikkelaar en overige belangengroepen. 

Hoe gaan we dit samen met u aanpakken?

Het buurtcomité wil de krachten bundelen van al die wijkbewoners die het huidige karakter van Castricum willen behouden. Het buurtcomité wil zich inzetten voor weinig hoogbouw, goede communicatie, veel groen, duidelijke financiën, voldoende parkeergelegenheid en een veilig verkeersplan. Bent u betrokken bij de toekomst van Castricum en wilt u dat Nieuw Geesterhage past binnen het huidig karakter van ons dorp? Denk dan mee als lid van het buurtcomité.

Bundel krachten en meldt u aan als lid van het buurtcomité Regio Geesterhage via   vanderklipcas@ziggo.nl